Avís legal

Avís legal

Propietat de la pàgina i contingut

Vostè està visitant la web de Atiram Hotels www.atiramhotels.com, titularitat de GOURMAN SISTEMAS S.L., amb domicili social a Barcelona, al Carrer Calatrava,25, baixos 08017, amb N.I.F. B66471137,. Per contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@atiramhotels.com, així com al telèfon 34 934.189.967. En aquesta web podrà trobar fotografies dels hotels Atiram, així com notícies relatives als mateixos, i informació sobre els seus restaurants, salons, ofertes d’allotjament i altres serveis. També, a través d’aquesta web vostè podrà sol·licitar reserves en els nostres establiments completant i enviant-nos un formulari.

Exoneració de responsabilitat

La utilització de la present web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el supòsit de realitzar alguna contractació electrònica a través de la present web, ens comprometem a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les condicions generals de contractació per a la seva lectura i acceptació abans de realitzar qualsevol contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment. Així mateix, en el supòsit d’acceptar les esmentades condicions generals de contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut de les mateixes. Atiram Hotels s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualització que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen a la web, especialment pel que fa a les places disponibles i als preus dels serveis que s’ofereixen. Així mateix Atiram Hotels no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici en el seu equip que pugui produir-se arran de l’accés a la present web. Atiram Hotels no tindrà cap responsabilitat pels continguts d’altres webs que no siguin de la seva titularitat a les que es pugui accedir a través d’un link des www.atiramhotels.com al no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts de les mateixes .

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en www.AtiramHotels.com corresponen en exclusiva a Atiram Hotels llevat que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d’Atiram Hotels o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets. Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquesta web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Atiram Hotels no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola. Així mateix, per a qualsevol divergència sorgida entre ambdues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu propi fur si aquest fos altre.

Cookies

Atiram Hotels podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenats cookies, al seu ordinador per tal de conèixer informació dels visitants de la seva web, no obstant en cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, de vegades, generarà un missatge instantani el qual brindarà la possibilitat als visitants de la web d’oposar-se a la instal·lació dels esmentats dispositius. D’altra banda, en el supòsit que el vostre navegador no faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador.

Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica

Les dades de caràcter personal que faciliti a Atiram Hotels a través de la web www.atiramhotels.com  es tractaran en fitxers amb titularitat d’Atiram Hotels i dels establiments  dels quals sol·licita el servei, en el cas que siguin diferents de Atiram Hotels, amb la finalitat de prestar-li el servei per al qual facilita les seves dades, així com de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels establiments que operen sota la marca Atiram Hotels. Així mateix, en el cas que vostè ho hagi consentit expressament en cada un dels formularis a través dels quals ens pot facilitar les seves dades personals, les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels establiments que operen sota la marca Atiram Hotels. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent una carta a Atiram Hotels amb domicili social a Barcelona, ​​al Carrer Capità Arenas 20, 08034 Barcelona. Finalment, pel que fa a la seguretat en el tractament de les seves dades personals, aquestes seran tractades amb total confidencialitat per Atiram Hotels qui es compromet a aplicar en els seus equips i servidors on s’emmagatzemen les seves dades personals que disposa el RD 994 / 1999 de 11 de juny de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzat que continguin dades de caràcter personal.