Avís legal

Avís legal

Propietat de la pàgina i contingut

Vostè està visitant la web de Atiram Hotels www.atiramhotels.com, titularitat de GOURMAN SISTEMAS S.L., amb domicili social a Barcelona, al Carrer Calatrava, 32, 08017, amb N.I.F. B66471137,. Per contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic atiram@atiramhotels.com, així com al telèfon +34 934177300. En aquesta web podrà trobar fotografies dels hotels Atiram, així com notícies relatives als mateixos, i informació sobre els seus restaurants, salons, ofertes d’allotjament i altres serveis. També, a través d’aquesta web vostè podrà sol·licitar reserves en els nostres establiments completant i enviant-nos un formulari.

Exoneració de responsabilitat

La utilització de la present web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el supòsit de realitzar alguna contractació electrònica a través de la present web, ens comprometem a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les condicions generals de contractació per a la seva lectura i acceptació abans de realitzar qualsevol contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment. Així mateix, en el supòsit d’acceptar les esmentades condicions generals de contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut de les mateixes. Atiram Hotels s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualització que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen a la web, especialment pel que fa a les places disponibles i als preus dels serveis que s’ofereixen. Així mateix Atiram Hotels no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici en el seu equip que pugui produir-se arran de l’accés a la present web. Atiram Hotels no tindrà cap responsabilitat pels continguts d’altres webs que no siguin de la seva titularitat a les que es pugui accedir a través d’un link des www.atiramhotels.com al no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts de les mateixes .

Transaccions

La transacció realitzada a través del web www.atiramhotels.com serà facturada per una de les societats esmentades, explotadora de l’hotel, entitat encarregada tant de la prestació dels serveis contractats pel client sota la present reserva com del seu cobrament.

LIHSA HOTELES, S.A. – A08796518 domiciliada a c/ Capitán Arenas 20, 08034 Barcelona dedicada a l’explotació dels següents hotels: Arenas Atiram Hotel / Tres Torres Atiram Hotel
SLON ZOLTY, S.L. – B66195892 domiciliada a c/ Ramblas 45, 08002 Barcelona dedicada a l’explotació de Oriente Atiram Hotel
LLOGAS, S.A. – A58346370 domiciliada a C/ Valldonzella 5, 08002 Barcelona dedicada a l’explotació de Mesón Castilla Atiram Hotel

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en www.AtiramHotels.com corresponen en exclusiva a Atiram Hotels llevat que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d’Atiram Hotels o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets. Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquesta web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Atiram Hotels no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola. Així mateix, per a qualsevol divergència sorgida entre ambdues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu propi fur si aquest fos altre.

Cookies

Atiram Hotels podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenats cookies, al seu ordinador per tal de conèixer informació dels visitants de la seva web, no obstant en cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, de vegades, generarà un missatge instantani el qual brindarà la possibilitat als visitants de la web d’oposar-se a la instal·lació dels esmentats dispositius. D’altra banda, en el supòsit que el vostre navegador no faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador.

Informació del registre d’entrada

Reservat el dret d’admissió.
Hora màxima de sortida: 12:00 h
La Direcció es fa únicament responsable dels valors declarats i dipositats a la caixa forta de la recepció de l’Hotel i amb la signatura d’aquest document es reconeix la limitació de la responsabilitat. L’Hotel no es fa responsable dels objectes dipositats a les caixes fortes de les habitacions. Consultar a la recepció de l’hotel.
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de cadascuna de les societats indicades més avall amb la finalitat de gestionar la seva reserva. En compliment amb la normativa vigent, les societats indicades més avall informen que les dades seran conservat durant el període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades a bancs i caixes, administracions públiques ia l’autoritat competent, així com a totes aquelles entitats que puguin fer provisió un servei a les societats indicades més avall, en relació als serveis addicionals que puguin ser requerits per part de l’hoste. Aquesta comunicació és indispensable per complir amb la normativa vigent. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.
Addicionalment, sol·licitem la seva autorització i consentiment perquè els establiments i societats que operen amb la marca ATIRAM HOTELS, puguin enviar a través del seu correu electrònic, promocions, ofertes o un altre tipus d’informació, que pogués ser del seu interès, autoritzant a incorporar , amb l’esmentada finalitat, les seves dades personals a les nostres bases de dades.
De la mateixa manera, vostè autoritza els establiments i societats que operen amb la marca ATIRAM HOTELS, perquè pugui remetre-li informació relativa a productes i serveis de terceres empreses col·laboradores de ATIRAM HOTELS dels sectors: Hoteler, Financer, Telecomunicacions, Esportiu, Informàtic, viatges, Assegurances, ONG, Editorial i Automoció.
Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o a el telèfon 902.877.192.
Tota societat de el grup ATIRAM HOTELS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent limitada, exacta i actualitzada. És per això que ATIRAM HOTELS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic customer.service@atiramhotels.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
LIHSA HOTELS, SA – A08796518 domiciliada al c / Capità Arenas 20, 08034 Barcelona dedicada a l’explotació dels següents hotels: Arenas Atiram Hotel / Tres Torres Atiram Hotel
SLON ZOLTY, S.L. – B66195892 domiciliada al c / Rambla 45, 08002 Barcelona dedicada a l’explotació d’Oriente Atiram Hotel
LLOGAS, SA – A58346370 domiciliada a C / Valldonzella 5, 08002 Barcelona dedicada a l’explotació de Mesón Castilla Atiram Hotel

Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica

Les dades de caràcter personal que faciliti a Atiram Hotels a través de la web www.atiramhotels.com  es tractaran en fitxers amb titularitat d’Atiram Hotels i dels establiments  dels quals sol·licita el servei, en el cas que siguin diferents de Atiram Hotels, amb la finalitat de prestar-li el servei per al qual facilita les seves dades, així com de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels establiments que operen sota la marca Atiram Hotels. Així mateix, en el cas que vostè ho hagi consentit expressament en cada un dels formularis a través dels quals ens pot facilitar les seves dades personals, les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels establiments que operen sota la marca Atiram Hotels. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent una carta a Atiram Hotels amb domicili social a Barcelona, ​​al Carrer Capità Arenas 20, 08034 Barcelona. Finalment, pel que fa a la seguretat en el tractament de les seves dades personals, aquestes seran tractades amb total confidencialitat per Atiram Hotels qui es compromet a aplicar en els seus equips i servidors on s’emmagatzemen les seves dades personals que disposa el RD 994 / 1999 de 11 de juny de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzat que continguin dades de caràcter personal.